Företagspresentation

D&F Datakonsult bildades 1998 och bedriver verksamhet inom
följande områden:
Handel med tjänster och hårdvara inom området PC och Server, Nätverk
och kringutrustning, men även internettjänster och annan
konsultverksamhet.

Verksamhetens mål

D&F Datakonsult AB skall leverera varor och tjänster med så hög kvalitet
som möjligt och etablera sig på marknaden som ett företag som endast
levererar tjänster, utrustning och lösningar som håller hög kvalitet och
ligger rätt i kostnadsläge.
Konkurrensmedel skall vara kunskap, kvalitet och service. Kunden skall
uppfatta D&F Datakonsult AB som en partner som man kan lita på vad gäller
service, support, val av hårdvara och kringtjänster.

Kompetens

Företaget har lång erfarenhet av PC, server, nätverk och
IT-säkerhet. Spetskompetens finns inom server och nätverk, wireless (WiFi) och
PC-teknik mm.

Välkommen att kontakta oss!

info@dfdata.se

handshake